vineri, 11 iulie 2008

Texte de referinţă în terapia cognitiv-comportamentală

"Psihoterapia cognitiv-comportamentală" este o publicaţie internaţională pluri-disciplinară, editată de Asociaţia Britanică de Psihoterapii Cognitiv-comportamentale.

Apare de cinci ori pe an şi conţine articole cu rezultate ale cercetătorilor în domeniu, acoperind atât activitatea clinică şi pe cea experimentală, cât şi teoria, practica şi evoluţia terapiilor cognitiv-comportamentale (CBT).

Editorii îşi propun ca prin acest instrument să reflecte şi să influenţeze schimbările permanente înregistrate de concepte, metodologii şi tehnici. "Psihoterapia cognitiv-comportamentală" acoperă majoritatea aspectelor legate de experienţa şi de comportamentul uman, prezentând metode diferite de cercetare, de la încercări aleatorii la studii de caz detaliate.

Nu în ultimul rând, cei interesaţi pot găsi aici recenzii ale celor mai noi articole sau volume din aria CBT.

Niciun comentariu: